Namens DrieGasthuizenGroep is ABC Capital gestart met de verkoop van het voormalig woon- zorgcentrum Paasberg te Arnhem.

Het complex is gelegen in Arnhem-Noord in de wijk Paasberg. Het gebouw bestaat uit 74 studio’s, algemene ruimten en 5 garageboxen en is gelegen op een kavel van circa 8.600 m². Momenteel wordt een gedeelte van het complex tijdelijk bewoond in het kader van leegstandsbeheer. Het staat gegadigden vrij een herontwikkeling te overwegen.

Op de voorgenomen verkoop zijn onder meer deelnamevoorwaarden van toepassing. Deze zijn op te vragen bij ABC Capital.

Indien u interesse heeft om aan dit verkoopproces deel te nemen, verzoeken wij u vriendelijk om uw interesse kenbaar te maken via info@abccapital.nl.