Namens Portaal is ABC Capital gestart met de verkoop van het complex Stadswijzer, bestaande uit 25 stadswoningen, 75 appartementen en 119 parkeerplaatsen gelegen te Alphen aan den Rijn.

Reden voor verkoop is dat het complex niet in de kernregio van Portaal is gelegen. Bovendien passen de woningen niet in de kerntaak van Portaal als woningcorporatie: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden.

Bij verkoop van corporatiewoningen is regelgeving van toepassing (o.a. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting).

Op de voorgenomen verkoop zijn onder meer deelnamevoorwaarden van toepassing. Deze zijn op te vragen bij ABC Capital.

Indien u interesse heeft om aan dit verkoopproces deel te nemen, verzoeken wij u vriendelijk om uw interesse kenbaar te maken via info@abccapital.nl