Namens Casade is ABC Capital gestart met de verkoop van een woningportefeuille gelegen in Waalwijk, Dongen en Kaatsheuvel. De portefeuille bestaat uit 75 eengezinswoningen en 34 appartementen met 34 parkeerplaatsen in de onderbouw.

Reden van verkoop is dat de woningen qua type en huurniveau minder goed passen bij de doelgroep van Casade. Met de opbrengst van de verkoop kan Casade sneller woningen toevoegen die tegemoet komen aan de vraag naar kleinere, betaalbare, gelijkvloerse woningen.

Bij verkoop van corporatiewoningen is regelgeving van toepassing (o.a. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting).

Op de voorgenomen verkoop zijn onder meer een toelatingsverklaring van toepassing. Deze is op te vragen bij ABC Capital. Indien u interesse heeft om aan dit verkoopproces deel te nemen, verzoeken wij u vriendelijk om uw interesse kenbaar te maken via info@abccapital.nl