Van oudsher is ABC Capital betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door het ondersteunen en initiëren van een aantal belangrijke maatschappelijke initiatieven en het leveren van steun (financieel en in natura) aan belangrijke regionale projecten op maatschappelijk/ideëel gebied. Naast het ondersteunen van nationale projecten, ondersteunt ABC Capital ook internationale projecten. Een van deze projecten is het Pure! Dream Centre in Cambodja.

Het Pure! Dream Centre biedt onderwijs en een veilige haven aan Cambodjaanse jongeren en ondersteunt middels studiebegeleiding en individuele coaching de studenten in het afronden van hun basis dan wel voortgezet onderwijs.

Het onderwijsprogramma focust op een passende balans in het leren van competenties en vaardigheden. Hierbij is grote aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en kernwaarden van de studenten om ze voor te bereiden op een continue veranderende wereld. We werken vanuit een dynamische omgeving in Siem Reap waar ze geïnspireerd worden door elkaar en met mogelijkheden voor hun toekomst.

Pure! Dream Centre ondersteunt haar studenten in tijden van de Covid 19 Pandemie. Ook in Cambodja heeft deze situatie veel impact op het dagelijks leven. Op dit moment blijven nog alle scholen gesloten en worden de richtlijnen van het ministerie van onderwijs in Cambodja opgevolgd. Prioriteit is het onderhouden van nauw contact met hun studenten. Het Pure! Dream Centre streeft ernaar om ondanks deze onzekere situatie hun studenten te begeleiden naar een goede start van het nieuwe schooljaar.

Wekelijks is er contact met de jongere groepen en worden zij voorzien van een thuiswerkpakket met opdrachten die ze zelfstandig kunnen uitvoeren. De oudere studenten zijn voorzien van communicatie middelen om online lessen te kunnen blijven volgen en contact te onderhouden met de maatschappelijk werker en elkaar. Verder worden de studenten in kleine groepen begeleid op locatie, ondersteuning voornamelijk gericht op persoonlijke ontwikkeling en kunnen ze terecht voor individuele vraagstukken waar ze in deze tijd tegenaan lopen.

ABC Capital ondersteunt het Pure! Dream Centre met een donatie. Hierdoor kunnen nog meer leerlingen het onderwijsprogramma volgen en krijgen zij de ondersteuning die ze verdienen.

Voor meer informatie over het Pure! Dream Centre verwijzen wij u graag naar de website.