Woningcorporaties kunnen weer makkelijker huurwoningen bouwen die buiten de sociale huurgrens vallen. De Tweede Kamer nam dinsdag (2-4-2019) een motie aan waarmee de zogenaamde markttoets wordt afgeschaft voor een huur tot € 1.000,-. De corporatiebranche is blij met het besluit.

Plannen
Minister Ollongren (BZK) wilde met de Wet maatregelen middenhuur de markttoets vooral versoepelen, zodat corporaties èn marktpartijen sneller meer woningen gaan bouwen. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer vindt die plannen van de minister te mager om de bouw van huurwoningen vlot te trekken. In een motie van CDA, ChristenUnie en GroenLinks vraagt ze de minister de markttoets nu helemaal uit de plannen te halen. In een tweede aangenomen motie wordt de minister gevraagd om de ca € 4 miljard die corporaties nu op de plank hebben liggen voor de niet-sociale woningbouw, in te zetten voor het bouwen van middenhuurwoningen.

Kerntaak
Woningcorporaties moesten zich van het vorige kabinet vooral bezighouden met hun kerntaak: het bouwen van sociale huurwoningen. Het hogere huursegment, tussen de € 700,- en € 1.000,-, moet vooral aan de vrije markt worden overgelaten. Corporaties mogen in principe wel middenhuur bouwen, maar daarvoor moet de gemeente eerst een zogenaamde markttoets doen om te onderzoeken of er echt geen private marktpartijen zijn die willen bouwen.

Complex
Het probleem van de markttoets is de complexiteit. Het is erg ingewikkeld voor een gemeente om een onderzoek te doen naar de bereidheid van private partijen om te bouwen voor een speciaal huursegment. In de praktijk betekende de markttoets-eis vooral dat er helemaal niet door de corporaties werd gebouwd voor de middeldure huur. En de private sector bouwde in veel gemeenten ook nauwelijks voor de middenhuur, maar veel vaker voor het marktsegment boven de € 1.000,-.

Probleem
Het gebrek aan huurwoningen in het middensegment is voor een grote groep mensen een probleem. De hoge huizenprijzen maakt een koopwoning voor middeninkomens steeds vaker onbereikbaar, maar die inkomensgroepen verdienen weer teveel voor een sociale huurwoning. Het gevolg is dat de doorstroming op de woningmarkt stokt, en mensen vaker in een (kleine) sociale huurwoning blijven zitten, omdat ze niets anders kunnen krijgen.

Opgetrokken
Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, noemt het besluit ‘een mooie eerste stap.’  Volgens een Aedes-woordvoerder is het vooral goed nieuws voor de grote groep mensen die op de woningmarkt tussen wal en schip vallen. Het liefst zien de corporaties dat de sociale huurgrens wordt opgetrokken tot een huur van € 1.000,-, maar in de Tweede Kamer lijkt daarvoor geen meerderheid te zijn.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl