Diensten


Begeleiding dispositietrajecten

ABC Capital is als marktleider gespecialiseerd in het begeleiden van dispositietrajecten door middel van een intern ontwikkeld gestructureerd verkoopproces. Dit compliance proof proces met informatievoorziening op transparante wijze en flexibiliteit geeft de grootste kans op opbrengstmaximalisatie.

De verkoopmethodiek met optimale borging van risico’s kenmerkt zich door een fasering, rekening houdend met de kernelementen zoals doorontwikkelde transactiedocumentatie ten behoeve van risicobeperking, rekrutering en selectie van kandidaat kopers en in het kader van compliance en transparantie een intern ontwikkelde digitale dataroom met optimale marketing op maat.


Strategisch vastgoedadvies

De strategische vastgoedadvisering van ABC Capital koppelt een portefeuille-, bedrijfs-, actualiserings- of beleggingsstrategie aan een vastgoedbeleid en strategische kaders, met aandacht voor financiële, demografische, huisvestings- of primaire en operationele doelstellingen.

Naast een intern ontwikkeld model met haalbaarheidsstudies en hold/sell en financiële analyses zijn alternatieve studies ten behoeve van keuzes op zowel korte als lange termijn essentieel en geven vorm aan het sturen op een vastgoedportefeuille.

Interim management en corporate consulting

Graag vertellen wij u meer over onze niet alledaagse invulling van deze specifieke expertise.