Opdrachtgevers

Institutionele en particuliere beleggers

Een frequente portefeuilleanalyse op basis van regio, sector of risicoallocatie en de allocatie op basis van de investeringsstrategie direct/indirect vastgoed zorgt voor de nodige dynamiek bij (eind)beleggers.

ABC Capital begeleidt institutionele en particuliere beleggers evenals vastgoedfondsen bij de structurering en dispositie van verhuurde woningcomplexen. Door onze actuele kennis van de woningbeleggingsmarkt in al haar unieke facetten, zijn wij in staat regionale, landelijk en/of internationaal opererende kopers te rekruteren voor de verwerving van elk gewenst volume, specifieke product en locatie.

Woningcorporaties

Dankzij de recente vereenvoudiging in de regelgeving van het ministerie van BZK voor complexgewijze verkoop van geliberaliseerd dan wel te liberaliseren bezit, worden woningcorporaties in de gelegenheid gesteld inkomsten te genereren voor verbetering van de kasstromen als gevolg van de opgelegde verhuurderheffing en de financiële bijdrage aan andere corporaties die in financiële problemen zijn gekomen.

Door het uitvoeren van hold-sell analyses begeleidt ABC Capital woningcorporaties stap voor stap bij de selectie van de te verkopen woningcomplexen in combinatie met het vervolgens te hanteren verkoopproces, waarbij transparantie, onafhankelijkheid, nauwkeurigheid en opbrengstmaximalisatie hoog in het vaandel staan. ABC Capital is gespecialiseerd in financieringsoplossingen voor de corporatie- en zorgsector, waarbij naast vraagstukken op het gebied van financiële sturing alsmede woningwet en staatssteun advies op

het gebied van vervreemding van woning of woningcomplexen met inachtneming van de Woningwet, BTIV, RTIV en de hierbij behorende goedkeuringsprocedure van het ministerie van BZK, onder andere ten behoeve van investeringsruimte, als kernvaardigheden beschouwd kunnen worden.

Financiële instellingen

De economische crisis zorgt ervoor dat steeds meer marktpartijen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Dit kan ertoe leiden dat partijen verplicht afstand moeten doen van hun woningportefeuille en door de hypotheekverstrekker worden overgenomen. ABC Capital is gespecialiseerd in het oplossen van vastgoedvraagstukken op het gebied van waardering, structurering, optimalisering en dispositie van vastgoedportefeuilles voor financiële instellingen.

Overheid

Ook bij de overheid zijn nieuwe tijden aangebroken door de ingezette bezuinigingen. De vergrijzing en de ontgroening van een groot gedeelte van de samenleving leiden tot andere behoeften, waardoor de overheid steeds vaker beslissingen dient te nemen over vastgoed gerelateerde vraagstukken. ABC Capital adviseert overheidsinstellingen bij opgaven op het gebied van huisvesting, waardering en/of (complexgewijze) dispositie van woningcomplexen, commercieel onroerend goed en maatschappelijk vastgoed.