Maatschappelijk

Als professionele adviseur helpen wij onze opdrachtgevers bij het oplossen van vastgoed gerelateerde vraagstukken. Wij ondersteunen bij het creëren van waarde, het beheersen van risico’s en het verbeteren van prestaties. Als adviseur speelt ABC Capital een belangrijke rol bij de gang van zaken op de vastgoedmarkt.Voortvloeiend uit haar MVO ambities, heeft ABC Capital zich verbonden als partner aan MVO Nederland, de nationale kennis en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee onderschrijft ABC Capital het manifest van MVO en voldoet ABC Capital aan het partner profiel.


ABC Capital heeft, naast haar eigen gedragsregels vastgelegd in haar ‘Code of Conduct’ en de OESO richtlijnen ter bestrijding van corruptie onderdeel gemaakt van haar integriteitsbeleid.

Hiernaast staat ABC Capital midden in de samenleving en voelt zich van oudsher betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door het ondersteunen en initiëren van een aantal belangrijke maatschappelijke initiatieven en het leveren van steun (financieel en in natura) aan belangrijke regionale projecten op maatschappelijk/ideëel gebied.