Namens Habion is ABC Capital gestart met het gestructureerde verkoopproces van Het Weerdje gelegen aan de Weerdjeshof 1 en 2 t/m 76 en de Weerdjeslaan 41-1 t/m 4 te Doetinchem. Het Weerdje bestaat uit een intramuraal zorgcomplex bestaande uit 112 onzelfstandige woningen, 38 separaat verhuurde aanleunwoningen en 4 seniorenwoningen. Tot 1 november 2018 was het intramurale complex verhuurd aan Sensire en staat sindsdien leeg. De aanleunwoningen en seniorenwoningen worden door Habion individueel verhuurd.

Op dit moment wordt het Weerdje tijdelijk bewoond in het kader van leegstandsbeheer. Gelet op de leegstand en de bouwkundige staat waarin het complex verkeert, staat het gegadigden vrij om een herontwikkeling op de locatie te overwegen. De gemeente heeft hiervoor randvoorwaarden opgesteld, welke onderdeel zijn van de verkoopinformatie.

Indien u interesse heeft aan dit verkoopproces deel te nemen, verzoeken wij u vriendelijk om uw interesse kenbaar te maken via info@abccapital.nl. Geïnteresseerden worden uitgenodigd een bieding uit te brengen voor vrijdag 29 januari 2021, 12.00 uur (CET).

Op de voorgenomen verkoop is onder andere de verkoopprocedure van toepassing, zoals opgesteld door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Deze is op te vragen bij ABC Capital. Bij verkoop van corporatiebezit is regelgeving van toepassing, zoals onder andere bepaald in het Btiv, waar de Autoriteit woningcorporaties (Aw) toezicht op houdt.