Namens Stadlander is ABC Capital onlangs gestart met het gestructureerde verkoopproces van het intramurale woonzorgcomplex Residentie Moermont, bestaande uit 224 kamers en diverse bewonersvoorzieningen gelegen in Bergen op Zoom aan de Veilingdreef 6. Het complex is in 2010 gebouwd en wordt door Stadlander middels een masterlease verhuurd aan stichting tanteLouise, een toegelaten zorginstelling met 18 locaties in de plaatsen Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht.

Indien u interesse heeft aan dit verkoopproces deel te nemen, verzoeken wij u vriendelijk om uw interesse kenbaar te maken via info@abccapital.nl. Geïnteresseerden worden uitgenodigd een bieding uit te brengen voor donderdag 5 december 2019, 12.00 uur (CET).

Op de voorgenomen verkoop zijn onder andere de procesvoorwaarden van toepassing, zoals opgesteld door Core Notariaat. Deze zijn op te vragen bij ABC Capital. Bij verkoop van corporatiewoningen is regelgeving van toepassing, zoals onder andere bepaald in het Btiv, waar de Autoriteit woningcorporaties (Aw) toezicht op houdt.