De vraag van beleggers naar in complexvorm gebouwde appartementen en eengezinswoningen heeft zich in het derde kwartaal van 2019 wederom gunstig ontwikkeld. Op basis van onderzoek van ABC Capital blijkt dat in totaal 5.500 woningen van eigenaar zijn gewisseld, waarmee een bedrag van ongeveer € 1,2 miljard was gemoeid. Hoewel in zijn algemeenheid sprake was van een positieve stemming, was het echter opvallend dat de investeringen in nieuwbouwwoningen op een veel lager niveau lagen dan in de eerste helft van dit jaar het geval was. Een mogelijke oorzaak hiervoor ligt mogelijkerwijs in de vertraging die veel nieuwbouwprojecten hebben opgelopen als gevolg van de PAS.

Bijgevolg kwam het accent van de aankopen op bestaande woningcomplexen te liggen, welk segment goed was voor bijna 70% van het investeringsvolume.

Dat de nadruk vooral op bestaande woningen lag, was voor een groot deel te danken aan een aantal omvangrijke portefeuilletransacties met buitenlandse investeerders, onder wie Orange Capital Partners, Canadian Apartment Properties en Rubens Capital Partners. Overigens vormden buitenlandse beleggers sowieso de belangrijkste kopersgroep op de Nederlandse huurwoningenmarkt, want van de in totaal € 1,2 miljard die in het derde kwartaal werd geïnvesteerd, namen buitenlandse beleggers circa € 800 miljoen voor hun rekening.

Doordat buitenlandse beleggers de boventoon voerden, moesten Nederlandse beleggers een flink stap terug doen. Werden in de eerste zes maanden van dit jaar door Nederlandse beleggers ruim 13.000 woningen gekocht, in het derde kwartaal ging het om ‘slechts’ 1.700 woningen.