Zorgorganisatie Vivent verkoopt haar panden aan Rijnstraat 4 en 10 in ’s-Hertogenbosch aan R.I. De Vries Ontwikkeling.

Samen met Woningcorporatie Mooiland ontwikkelt R.I. De Vries 96 appartementen voor de sociale huursector. De daadwerkelijke bouw start waarschijnlijk begin 2019. De verhuizing van Vivent naar een kleinere locatie vindt in het laatste kwartaal van 2018 plaats.

ABC Capital heeft de verkoop namens Vivent via een openbaar en gestructureerd verkoopproces begeleid. Gezien de gunstige ligging van beide objecten nabij het centrum van ’s-Hertogenbosch, en de mogelijkheden die partijen zagen voor het ontwikkelen van de kantoren naar een woonbestemming, was er veel interesse vanuit de markt.

Carla Lasonder, bestuurder van Vivent: “Voor Vivent is het een goede zaak om uit te kijken naar een kleinere locatie die beter past bij onze nieuwe kernwaarden. Met name werkplezier, maar ook gastvrijheid, vragen voor ons nu om een opener en lichtere omgeving. De verkoop van beide panden is een belangrijke stap in het realiseren van deze wens.”

Rijnstraat 4 en 10
Voor beide panden hebben R.I. De Vries Ontwikkeling en Mooiland eerste schetsvoorstellen gemaakt die nog nader uitgewerkt moeten worden. Het pand aan Rijnstraat 4 wordt op basis van de eerste plannen gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een nieuwbouwcomplex met zo’n 60 sociale huurappartementen verdeeld over meerdere bouwlagen. De intentie is om de woningen in BENG op te leveren. BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) betekent dat de appartementen maximaal zijn geïsoleerd. En een deel van hun energie komt uit de in het dak geïntegreerde zonnepanelen.

De hoofdstructuur van Rijnstraat 10 blijft volledig intact om hoge kosten te voorkomen. In het pand kunnen zo’n 36 appartementen worden gerealiseerd, variërend qua grootte. De appartementen krijgen een individuele buitenruimte. Vanuit duurzaamheid is het uitgangspunt energielabel A. Voor beide panden is de voorgenomen doelgroep 1-2 persoonshuishoudens. Bijvoorbeeld starters op de woningmarkt, eventueel met tijdelijke huurcontracten.

Rob de Vries, eigenaar van R.I. De Vries Ontwikkeling B.V:“Met deze ontwikkeling leveren we maatschappelijk gezien een mooie bijdrage aan de stad. Er komen nieuwe betaalbare woningen waar veel behoefte aan is. Hiervoor wordt kantoorruimte uit het overaanbod onttrokken en we verduurzamen bestaand vastgoed. Dit zijn projecten waar we ons vanuit onze bedrijfsvisie hard voor maken”

Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland: “Ik ben heel blij met de koop van de panden aan Rijnstraat 4 en 10. De aankoop past bij onze ambitie om voldoende betaalbare, kwalitatief goede en duurzame woningen te realiseren in Noordoost-Brabant. Bovendien sluit de aankoop aan bij de prestatieafspraken die de gemeente ‘s Hertogenbosch met de corporaties in de regio heeft gemaakt om voor 2021 versneld te zoeken naar 500 extra sociale huurwoningen. Het zijn complexen die goed geschikt te maken zijn voor wonen en ze zijn gelegen op een gunstige plek in ‘s Hertogenbosch net buiten het stadscentrum. Voor toekomstige huurders een prachtige locatie.”

Start bouw
De transformatie van Rijnstraat 10 start naar verwachting in het eerste kwartaal 2019 en neemt ongeveer een jaar in beslag. De werkzaamheden op Rijnstraat 4 zijn veel omvangrijker en de planning voor dit pand wordt nog nader uitgewerkt. Zorgorganisatie Vivent, R.I. De Vries Ontwikkeling en Mooiland hebben de overdracht zorgvuldig voorbereid. De huidige huurders zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de plannen.