Mulleners Vastgoed verkoopt woningportefeuille aan Prime Pitch

Mulleners Vastgoed, gevestigd te Echt, heeft recentelijk een woningportefeuille bestaande uit 11 eengezinswoningen, 76 meergezinswoningen, 1 commerciële ruimte en 11 garageboxen gelegen te Bussum, Rijen, Rotterdam en Sittard verkocht. De woningportefeuille werd verworven ten behoeve van twee investeringsvehikels onder management van Prime Pitch.

Renzo Goessens, directeur van Mulleners Vastgoed: “de verkochte portefeuille wordt gevormd door enerzijds een aantal woningen in gebieden waar Mulleners Vastgoed nog maar een klein aantal woningen in bezit had en anderzijds een complex dat niet geheel binnen de uitpondstrategie past. Door de verkoop van deze portefeuille kunnen we ons weer volledig richten op de voortdurende vernieuwing van onze portefeuille. Deze vernieuwing vindt plaats door zowel aankoop van derden als de ontwikkeling van eigen projecten”.

De aankopen passen in de strategie van Prime Pitch die gericht is op langjarig direct huurrendement met een exposure op de woningmarkten van middelgrote steden. Het grootste deel van de portefeuille zal voor langere periode geëxploiteerd worden waarbij een optimalisering van de huurstroom wordt nagestreefd. Een klein aantal objecten komt in aanmerking voor uitponding.

ABC Capital heeft de verkoop namens Mulleners Vastgoed via een besloten en gestructureerd verkoopproces begeleid. Mulleners Vastgoed is bij de transactie juridisch bijgestaan door notariskantoor Pels Rijcken. Prime Pitch werd geadviseerd door Eminent Real Estate. De financiering van de aankoop werd verstrekt door ING Real Estate Finance.

Over Mulleners Vastgoed
Vastgoed Mulleners Vastgoed is een projectontwikkelaar die door voortdurende aandacht voor de belangen van alle betrokkenen bij het bouwproces een goede naam heeft opgebouwd bij cliënten en overheid. De activiteiten van Mulleners Vastgoed in de bouwwereld bestaan uit de ontwikkeling, financiering, bouw en verkoop van voornamelijk woningbouwprojecten. Een betaalbaar en met zorg gebouwd eigen huis voor iedere doelgroep is de basisgedachte voor ieder bouwplan en initiatief. Duurzaam ontwikkelen en bouwen, inspraak bij indeling en afwerking, uitgekiende ontwerpen en lage energiekosten zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling van alle nieuwbouwprojecten. Mulleners Vastgoed is eveneens een particuliere eindbelegger in onroerend goed. De onderneming verwerft hoofdzakelijk eengezinswoningen en appartementen van institutionele beleggers of woningcorporaties die worden beheerd, onderhouden en bij leegstand individueel verkocht. De beleggingen bestaan uit eenheden in alle prijsklassen verspreid over heel Nederland.

Over Prime Pitch Asset Management
Prime Pitch is actief op het gebied van assetmanagement en investeringen van onroerend goed. De investeringsfocus van Prime Pitch is gericht op winkelvastgoed, zorgvastgoed en residentiële beleggingen in Nederland en Duitsland. Prime Pitch initieert, structureert en beheert vastgoedinvesteringsfondsen en -portefeuilles voor professionele investeerders met een core-plus en value-add strategie.