Slokker heeft in Apeldoorn in de wijk Zevenhuizen 70 kavels gekocht van Ons Huis Ontwikkeling Vastgoed B.V. De op de kavels te realiseren laagbouw woningen in de geliberaliseerde sfeer zijn onderdeel van het bouwplan ’t Podium. Dit deel van de wijk ondergaat een ware metamorfose na de sloop van de torenflats en heeft inmiddels een riante uitstraling met een hoge woonkwaliteit.
Als sluitstuk wordt binnenkort gestart met de revitalisering van het bestaande winkelcentrum Anklaar dat wordt omgevormd tot een modern stadsdeelhart.

Slokker zal starten met 30 vrije sector huurwoningen voor de eigen portefeuille. Afhankelijk van de vraagontwikkeling zullen de resterende 40 woningen worden gebouwd in de huur- of koopsector.

Woningstichting Ons Huis, die van plan was het gehele plan zelf te realiseren, heeft in verband met een beleidswijziging een deel van het plan aangeboden aan marktpartijen. Dat de keuze op Slokker is gevallen is gebaseerd op het uitstekende imago van het bedrijf, de financiële zekerheden die worden verschaft en ook door de afspraak dat Slokker het deelplan zoveel mogelijk zal bouwen in lijn met de bestaande plannen, stelt Ons Huis desgevraagd.

Slokker zal de woningen bouwen conform het eigen Spaarhuisconcept, een innovatief, duurzaam en op de wensen van de moderne woonconsument afgestemd gevarieerd systeem. Hoge kwaliteit en korte bouwtijd zijn hierbij opvallende voordelen.

Ons Huis schakelde voor het dispositiemanagement Nieuwstad Advies in. Het openbare en gestructureerde verkoopproces werd verzorgd door ABC Capital (voorheen ABC Beleggingen).

Zie ook:
Vastgoedmarkt – Slokker koopt zeventig kavels in Apeldoorn
PropertyNL – Ons Huis verkoop 70 kavels aan Slokker