Op 4 december 2018 heeft de eigendomsoverdracht van circa 880 (voornamelijk) sociale woningen van Ymere aan Portaal plaatsgevonden. Vijf maanden eerder sloten beide woningcorporaties al een koopovereenkomst hiervoor. De betrokken huurders, huurdersverenigingen en de gemeente Leiden zijn hierover vooraf geïnformeerd.

Portaal voegt met deze verwerving een groot aantal goede en betaalbare huurwoningen aan haar portefeuille toe en neemt hiermee haar verantwoordelijkheid als belangrijke partner in de stad Leiden. Hiermee draagt Portaal bij aan voldoende, betaalbare en goede huurwoningen voor haar zittende en toekomstige huurders. Zittende huurders kunnen gewoon in hun huis blijven wonen. Portaal neemt alle huurcontracten ongewijzigd over.

De afgelopen jaren was Portaal al verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van een groot deel van de verkochte huurwoningen. De overname van deze woningportefeuille heeft Portaal gefinancierd uit de lopende geldstromen.

ABC Capital trad bij de verwerving van deze volumineuze portefeuille op als adviseur van Portaal. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn notarissen heeft de leveringsakte gepasseerd.