Woningcorporatie SOR verkoopt op 2 juli 2015 haar woongebouw Rietplaat met 141 huurappartementen en gemeenschappelijke ruimten aan particuliere investeerders. De opbrengst van de complexverkoop heeft een positief effect op de liquiditeitspositie van de corporatie.


SOR verkoopt de appartementen in Hoogvliet omdat deze onvoldoende passen bij de huidige en toekomstige woonvraag van haar seniore doelgroep. De laatste jaren is de leeftijdsgrens losgelaten, zodat de woningen ook aan mensen jonger dan 50 jaar verhuurd werden. De woningen zijn minder geschikt om lang zelfstandig thuis te wonen, iets wat het nieuwe overheidsbeleid voorschrijft. Dit maakt dat de vraag van senioren naar deze woningen afnam.

Om daarnaast haar liquiditeitspositie te verbeteren heeft SOR eind 2014 een nieuw ondernemingsplan met herstelplan ontwikkeld in overleg met het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De verkoop van de Rietplaat past in het nieuwe herstelplan van SOR dat is goedgekeurd door het CFV en WSW.

“Het hele verkoopproces is in goed overleg met ons Huurdersplatform verlopen. In een vroeg stadium hebben we ook bewoners geïnformeerd over de voorgekomen verkoop. Zorgvuldigheid en goede communicatie naar de huurders vinden wij belangrijk”, aldus Zeljka Udovičić, manager Wonen bij SOR. “Vanmiddag kunnen bewoners persoonlijke kennis maken met de nieuwe eigenaar en ons vragen stellen. Zo proberen we samen met de nieuwe beheerder iedereen zoveel mogelijk te begeleiden naar de nieuwe situatie”. Nieuwstad Advies heeft hier een belangrijke rol in gehad.

De verkoop is conform de regelgeving goedgekeurd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. SOR heeft een weloverwogen verkooptraject gevolgd en heeft vertrouwen in een goede continuering van het woonplezier van de bewoners.

SOR heeft voor dit verkoopproces ABC Capital, marktleider in het structureren van residentiële dispositieprocessen en onderdeel van de ABC Vastgoed Groep, ingeschakeld.

Lees hier verder: PropertyNL