Recentelijk heeft drs. Vincent R. Walland van ABC Capital met succes het final assessment van RICS afgerond. Vanaf begin december 2015 mag hij de titel Member of RICS (MRICS) voeren. Op
maandag 11 januari 2016 heeft Vincent het certificaat in ontvangst genomen.

Het Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) is één van de meest toonaangevende kwaliteitslabels voor vastgoedprofessionals wereldwijd. RICS draagt op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uit.

Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd. Bij de proeve van bekwaamheid die de makelaars afleggen worden zij niet alleen getest op vakdeskundigheid, maar ook op hun ethische principes en werd bezien of zij de RICS gedragscode kunnen toepassen en zo hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zullen uitdragen.

Het volledige persbericht leest u op de website van RICS