Namens Vivent is ABC Capital gestart met de verkoop van twee kantoren gelegen aan de Rijnstraat te ’s-Hertogenbosch.

De objecten zijn naast elkaar gelegen ten oosten van het centrum van ’s-Hertogenbosch nabij een woonwijk. Momenteel is een gedeelte van de kantoren verhuurd en een gedeelte in eigen gebruik door Vivent. De totale perceel grootte van de twee kavels bedraagt 5.050 m². Het staat gegadigden vrij te bieden op de huidige bestemming of een herontwikkeling te overwegen.

Op de voorgenomen verkoop zijn onder meer deelnamevoorwaarden van toepassing. Deze zijn op te vragen bij ABC Capital.

Indien u interesse heeft om aan dit verkoopproces deel te nemen, verzoeken wij u vriendelijk om uw interesse kenbaar te maken via info@abccapital.nl.