Naar aanleiding van de evaluatie verkoopregels corporatiewoningen uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen is de minister voor Wonen en Rijksdienst voornemens de regelgeving voor de complexgewijze verkoop van corporatiewoningen te versoepelen.

De belangrijkste versoepelingen zitten in het te hanteren proces. Voor de verkoop van geliberaliseerd verhuurde woningcomplexen hoeft bijvoorbeeld in de toekomst geen zienswijze van de gemeente meer gevraagd te worden. Ook voor te liberaliseren woningcomplexen is de zienswijze niet meer verplicht. Wanneer echter gekozen wordt geen zienswijze bij de gemeente te vragen voor potentieel te liberaliseren woningen, zal een exploitatieverplichting voor een periode van 7 jaar met een maximale huur van € 850,- per maand opgelegd worden.

Ook wordt onderzocht of de openbare aanbiedingsverplichting versoepeld kan worden. Hierbij wordt gedacht aan de mogelijkheid corporatiewoningen via een meervoudig onderhands traject te verkopen. De selectie van marktpartijen voor dit onderhandse traject dient in overleg met huurdersbelangenverenigingen en gemeenten plaats te vinden, teneinde de belangen van stakeholders te borgen. Deze mogelijkheid tot een meervoudig onderhands traject zal alleen gelden bij verkopen onder een bepaald bedrag of aantal (50) woningen.

drs. Vincent Walland MRICS, manager woningbeleggingen bij ABC Capital: “de voorgenomen versoepeling van de regelgeving biedt kansen voor beleggers. Wij merken dat (institutionele) beleggers de kans op een succesvolle verwerving van corporatiewoningen als relatief laag beoordelen. Vooral door de voorgenomen beperking van de openbare aanbiedingsverplichting zien wij volop kansen voor de langdurige exploitatie van middensegment huurwoningen door (institutionele) beleggers. Een zorgvuldig verkoopproces blijft echter essentieel om het wegvloeien van maatschappelijk kapitaal te voorkomen”.

De voorgestelde wijzigingen dienen nog goedgekeurd te worden, de minister is voornemens de voorgestelde wijzigingen per 1 januari 2017 in werking te laten treden. Onder de huidige regelgeving zal ABC Capital binnenkort enkele (volumineuze) woningportefeuilles van woningcorporaties aan de hand van een openbaar gestructureerd verkoopproces naar de markt brengen.

Het volledige onderzoeksrapport treft u hier aan.