Namens WoonFriesland is ABC Capital recentelijk gestart met de verkoop van de bedrijfsonroerendgoedportefeuille. Deze bestaat uit diverse objecten zoals kantoren, winkels en een ontwikkellocatie in verschillende plaatsen in Friesland.

Op de voorgenomen verkoop zijn onder meer deelnamevoorwaarden van toepassing. Deze zijn na het kenbaar maken van de interesse bij ABC Capital op te vragen.

Indien u interesse heeft om aan dit verkoopproces deel te nemen, verzoeken wij u vriendelijk om uw interesse kenbaar te maken via info@abccapital.nl.

Tevens zal ABC Capital namens WoonFriesland in het najaar een portefeuille van maatschappelijk vastgoed naar de markt brengen. Deze portefeuille bestaat onder meer uit multifunctionele centra en scholen met langlopende huurovereenkomsten.