Namens WoonFriesland is ABC Capital gestart met de verkoop van de maatschappelijk onroerend goed portefeuille gelegen in Friesland. Naast het maatschappelijk onroerend goed bestaat de portefeuille tevens uit enkele bedrijfs onroerend goed objecten, zorg objecten, enkele woningen en ontwikkellocaties.
Geïnteresseerde worden uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken bij ABC Capital voor 21 maart 2018.

Over WoonFriesland
Het motief voor WoonFriesland voor deze verkoop is dat het verhuren van maatschappelijk onroerend goed niet tot haar kerntaak behoort en niet meer passend is bij haar missie en focus.

Over de portefeuille
De portefeuille bestaat uit 16 maatschappelijk onroerend goed objecten, 10 bedrijfs onroerend goed objecten, 6 zorg objecten en 2 ontwikkel locaties. Bovenstaande objecten zijn gelegen te Burgum, Drachten, Eastermar, Gorredijk, Heerenveen, Hurdegaryp, Joure, Koudum, Leeuwarden, Oosterwolde, Oudeschoot, Ureterp, Warns en Wolvega.

Procedure
De voorkeur van WoonFriesland gaat uit naar verkoop van de portefeuille als één geheel. Indien u interesse heeft in de portefeuille, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met ABC Capital. Op de voorgenomen verkoop zijn onder meer de deelnamevoorwaarden van toepassing. Deze zijn op te vragen bij ABC Capital. Bij verkoop van maatschappelijk onroerend goed is regelgeving van toepassing, waar de Autoriteit woningcorporaties (Aw) toezicht op houdt.

Bekijk hier de adressenlijst van de MOG portefeuille van WoonFriesland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ABC Capital:  info@abccapital.nl of 026 – 352 32 32